EX-ON Tanúsító Szervezet

Az EX-ON Mérnökiroda Kft. 2006-ban alakult cég.

Társaságunkat a Magyarországon 2004 évben lezajlott EU csatlakozás makrogazdasági környezete hívta életre. A robbanás elleni védelem szaktudása iránt soha nem látott kereslet jelent meg a piacon következményeként annak, hogy az elmúlt évtizedekben lezajló geopolitikai változások meghozták végül a műszaki élet szakmai szabályokra vonatkozó változásait is. Ezek a változások a magyarországi 1987-1990 években végbement rendszerváltozás, majd a 2004 évi EU csatlakozás óta nagyon intenzív mértékű jogszabályi, műszaki szabályozásbéli pezsgést jelent.

Kezdetektől fogva cél volt olyan szakemberekből álló csapat felállítása, akik korábbi munkaköreikben villamos, irányítástechnikai, biztonságtechnikai, vegyipari, tűzvédelmi és munkavédelmi szakterületeken szereztek elismertséget, és akik tudásukat a folyamatosan változó és újabb és újabb információkkal bővülő világban képesek bővíteni, szakmai tapasztalatokra szert tenni és azt tudatosan alkalmazni.

A cég profilja jellemzően a robbanásveszélyes területek ipari biztonságtechnikája, melynek keretein belül két tanúsítószervezetet működtet.

Az EX-ON Mérnökiroda Kft. 2010 óta működteti Tűzvédelmi Megfelelőséget Vizsgáló és Tanúsító Szervezetét, mely tűz- vagy robbanásveszélyes készülékek, gépek, berendezések, valamint technológiák tűzvédelmi megfelelőség tanúsítási tevékenységét végzi a 492/2017. (XII.29.) Korm. rendelet szerint megszerzett, a Belügyminisztérium által kiadott 3500062173-3/2018 számú kijelölés alapján, robbanásvédelmi, tűzvédelmi szakértő munkatársai közreműködésével.

A tűz- és robbanásvédelem szakterületén szerzett évtizedes tapasztalat alapján, az EX-ON Mérnökiroda Kft. 2018 óta működteti Robbanásbiztos Berendezéseket és Védelmi Rendszereket Tanúsító Szervezetét, mely az Európai Unióban az Európai Bizottság által NB2786 számon bejelentett akkreditált tanúsító szervezet (Notified Body) a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek tanúsítására vonatkozóan, a 35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet, illetve a 2014/34/EU irányelv alapján.

Zsarnovszki Attilaügyvezető, a társaság alapítója