Robbanásbiztos Berendezéseket és Védelmi Rendszereket Tanúsító Szervezet (ATEX)

A tűz- és robbanásvédelem szakterületén szerzett évtizedes tapasztalat alapján, az EX-ON Mérnökiroda Kft. 2018 óta működteti Robbanásbiztos Berendezéseket és Védelmi Rendszereket Tanúsító Szervezetét, mely az Európai Unióban az Európai Bizottság által NB2786 számon bejelentett akkreditált tanúsító szervezet (Notified Body) a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek tanúsítására vonatkozóan, a 35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet, illetve a 2014/34/EU irányelv alapján.

Az EX-ON Mérnökiroda Kft. Robbanásbiztos Berendezéseket és Védelmi Rendszereket Tanúsító Szervezete (továbbiakban Tanúsító Szervezet) célul tűzte ki, hogy a területet érintő szakmai anomáliák feloldásában nyújtott hatékony közreműködése keretében a megbízóinak olyan szolgáltatást nyújtson, amely ügyfelei számára a legköltséghatékonyabb megoldást jelentheti egy adott probléma kezelése közben. Saját állományban lévő szakembereink rendelkeznek a jogszabályokban előírt képesítésekkel.

A tanúsítási eljárások különféle modulok szerintiek lehetnek. Az alábbi táblázat tartalmazza a lehetséges kombinációkat:

Az EX-ON Mérnökiroda Kft. – a tűz- és robbanásvédelem szakterületén szerzett évtizedes tapasztalatának segítségével – 2018-ban megszerezte a kijelölt/bejelentett tanúsító szervezeti (Designated Body/Notified Body) státuszt a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek tanúsítására vonatkozóan, a 35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet, illetve a 2014/34/EU irányelv alapján.

2014/34/EU irányelv: Az Európai Parlament és a Tanács 2014/34/EU irányelve (2014. február 26.) a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (átdolgozás)

35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról

ATEX 2014/34/EU Guidelines, 4rd Edition, November 2022 (ATEX 2014/34/EU Útmutató, 4. kiadás, 2022 november)

Consolidated list of harmonised standards on equipment for explosive atmospheres (ATEX) (2014/34/EU irányelv a potenciálisan robbanásveszélyes környezetbe szánt gyártmányokról harmonizált szabványok összevont jegyzéke)

ExNBG clarification sheets: ExNotified Bodies Group Clarification/Decision sheets noted by the ATEX Standing Comettee (for Directive 94/9/EC) or ATEX Working Group (for Directive 2014/34/EU)

The ‘Blue Guide’ on the implementation of EU products rules 2022 (A termékekre vonatkozó uniós szabályozásról szóló, 2022. évi útmutató (a kék útmutató))