Tűzvédelmi Megfelelőséget Vizsgáló és Tanúsító Szervezet (TMT)

Az EX-ON Mérnökiroda Kft. 2010 óta működteti Tűzvédelmi Megfelelőséget Vizsgáló és Tanúsító Szervezetét, mely tűz- vagy robbanásveszélyes készülékek, gépek, berendezések, valamint technológiák tűzvédelmi megfelelőség tanúsítási tevékenységét végzi a 492/2017. (XII.29.) Korm. rendelet szerint megszerzett, a Belügyminisztérium által kiadott 3500062173-3/2018 számú kijelölés alapján, robbanásvédelmi, tűzvédelmi szakértő munkatársai közreműködésével.

Tűz- vagy robbanásveszélyes készüléket, gépet, berendezést – az 1996. évi XXXI. törvény 13. §-a értelmében – forgalomba hozni, forgalmazni, beépíteni csak tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány birtokában lehet. Az EX-ON Mérnökiroda Kft. – mint a Belügyminiszter által kijelölt tanúsító szervezet – jogosult ezen tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítványokhoz szükséges vizsgálatok elvégzésére, és a tanúsítványok kiadására. Saját állományban lévő szakembereink rendelkeznek a jogszabályokban előírt képesítésekkel.

Az ipari folyamatok területén, számos helyen találkozhatunk tűz- vagy robbanásveszélyes berendezésekkel, azaz olyan technológiákkal, amelyben vagy amellyel robbanásveszélyes anyagok előállítása, feldolgozása, használata, tárolása, kimérése történik. A vizsgálatok, tanúsítások kiterjednek minden olyan technológiára, ahol éghető gázok/gőzök/ködök, vagy porok levegővel alkotott keveréke (esetleg mindkettő egyszerre) képezhet robbanásveszélyes elegyet.

A tanúsítványok kiadását megelőző vizsgálatok során megállapításra kerül, hogy a vizsgált berendezés a rendeltetésszerű használata mellett okoz-e tűz- vagy robbanásveszélyt, továbbá, hogy az adott környezetben történő üzemeltetése esetén milyen intézkedések biztosítják azt, hogy a berendezés biztonságosan legyen üzemeltethető. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a berendezés biztonságosan üzemeltethető, a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány kiadásra kerül. A vizsgálat, tanúsítás történhet egy konkrét berendezésre, vagy csak annak egy részegységére.

Cégünk javaslatára a jogszabályok feszített keretein enyhítettek és kikerült a technológiák tanúsítása, mint kötelező elem. Ennek oka, hogy szakmai megítélésünk szerint a robbanásvédelmi dokumentáció során hasonló vizsgálatokat kell megtenni és nem láttuk indokoltnak kétféle, közel egyforma eljárás lefolytatását, csökkentve ezzel az üzemeltetők terheit.

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

TvMI 13.3:2022.06.13. Tűzvédelmi műszaki irányelv, Robbanás elleni védelem